MODERNE SOCIOTECHNIEK

“Van Babel tot Ontwerp. Concepten en methoden van organisatieontwikkeling.”, Seth Maenen, Pelckmans Pro, ISBN 978-94-6337-155-1

“Het nieuwe organiseren. Alternatieven voor de bureaucratie.” Herman Kuipers, Pierre van Amelsvoort, Eric-Hans Kramer, ACCO, ISBN 978-90-3348-089-8

SYSTEEMDENKEN & LERENDE ORGANISATIE

“Ons feilbare denken. Thinking, fast and slow”, Daniel Kahneman, Business Contact, ISBN 978-90-4700-900-9

“Het vijfde discipline praktijkhandboek.”, Peter Senge e.a., Academic Service, ISBN 90-5261-161-0

“De vijfde discipline. De kunst en de praktijk van de lerende orgnanisatie.”, Peter M. Senge, Scriptum Management, ISBN 90-71542-548

“Presence. En ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties”, Peter Senge e.a., Boom, ISBN 978-94-6220-172-9

ORGANISATIE-STRUCTUUR en ONTWIKKELING

“Organisatie structuren”, Henry Mintzberg, Academic Service, ISBN 90-5261-050-9

“Verdraaide organisatie”, Wouter Hart, Vakmedianet, ISBN 978-90-131-0573-5

“Anders vasthouden”, Wouter Hart, Vakmedianet, ISBN 978-94-627-6222-0

“Toekomstbestendige ouderenzorg”, Tom Braes, Gompela & Svacina, ISBN 978-94-637-1090-9

ORGANISATIE-CULTUUR & LEIDERSCHAP

“Naar gedeeld leiderschap. Van oude naar nieuw leidinggeven.”, Koen Marichal en Karen Wouters, Pelckmans Pro, ISBN 978-94-6337-115-5

“De kleren van de leider, 19 inzichten in leiderschap”, Koen Marichal & Jesse Segers, Pelckmans Pro, ISBN 978-94-6337-036-3

“Leading from the middle. Nieuw samenspel tussen de top en het midden van organisaties”, Koen Marichal, Daan Sorgeloos & Jesse Segers, Pelckmans Pro, ISBN 978-94-6337-080-6

“Persoonlijk meesterschap in management”, Robert E. Quinn, Academic Service, ISBN 90-5261-246-3

“Duurzaam leiderschap. Hoe leiden in de VUCA-wereld?”, David Ducheyne, Die Keure, ISBN 978-90-486-2542-0

“De driemaster van people management”, Edgard Meuleman, Die Keure, ISBN 978-90-486-1406-6

“Salto Humano. Over samenwerken, leidinggeven en veranderen.”, Roland Vermeylen, Lannoo, ISBN 90-2093985-8

“Leiderschap in verandering”, John Kotter, Academic Service, ISBN 978-90-5261-231-7

“Handboek managementvaardigheiden.”, Robert E. Quinn e.a., Academic Service, ISBN 90-5261-194-7

“Reinventing organizations”, Frederic Laloux, Lannoo Campus, ISBN 978-90-823-4771-5

“De ondernemende organisatie. In elke medewerkers schuilt een ondernemer.”, Bart Derre, e.a., Pelckmans Pro, ISBN 978-6337-073-8

VERANDERING

“Onze ijsberg smelt, succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden”, John Kotter & Holger Rathgeber, Business Bibliotheek, ISBN 978-90-470-0092-1

“De kunst van overtuigen, draagvlak en betrokkenheid creëren”, John Kotter & Lorne Whitehead, Business Bibliotheek, ISBN 978-90-470-0871-2

“Een gevoel van urgentie!, Hoe krijg je mensen in beweging om succesvol te veranderen?”, John Kotter, Business Bibliotheek, ISBN 978-90-470-0101-1

DISRUPTIE – TALENT

“Ik was een schaap”, Jef Staes, Lannoo-Scriptum, ISBN 978-90-774-3242-6

“Mijn organisatie is een oerwoud”, Jef Staes, Lannoo Scriptum, ISBN 978-90-209-7186-6

“Mijn manager is een held”, Jef Staes, Lannoo Scriptum, ISBN 978-90-744-3229-7

Wilt u meer weten over innovatieve arbeidsorganisatie, gedeeld leiderschap, strategieontwikkeling, …?

Ja, ik wil graag een eerste inzicht!

Neem dan contact voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
+32 497 79 41 58