Wie is Gui Boven?

Visie en leiderschap is nodig voor organisatie-innovatie die tot productiviteitsverhoging leidt.

Dertig jaar heb ik als directeur of leidinggevende in diverse complexe, grote en kleine organisaties veranderingsprocessen geïnspireerd, begeleid en geïmplementeerd. In deze organisaties was er steeds een hoge nood om strategie, structuur, cultuur, leiding geven en eigenaarschap te laten aansluiten op elkaar. In mei 2014 zette ik de stap om zelf ondernemer te worden. Met “Gui Boven | organisatie-architect” begeleid ik beslissingnemers van organisaties en bedrijven om vanuit visie strategie te ontwikkelen om het juiste organisatiedesign te kiezen zodat uw productiviteit zal verhogen en u meerwaarde creëert voor uw klanten en uzelf. In mijn aanpak reiken we u de instrumenten en de metier aan om zelf leiding te nemen in de verandering.

veranderen, verbinden, vereenvoudigen en versterken

Gerealiseerde en lopende projecten:

 • Begeleidingstraject directie recreatiedomeinen voor Provincie Oost-Vlaanderen (vanaf oktober 2018)
 • Adviestraject Lingerie An “Bepalen van de toekomstvisie en veranderprogramma” (september – oktober 2018)
 • Programma “Innovatieve Arbeidsorganisatie” voor lokaal bestuur Lubbeek (vanaf 2018)
 • Project “Welzijn” voor OCMW-Lubbeek (2017 – 2018)
 • Projectcoördinatie en changemanagement voor het project “Hogevijf (ouderenzorg)”  van OCMW-Hasselt (2016 – 2017)
 • Docent in de opleiding organisatie-ontwikkeling voor facility coördinatoren in opdracht voor CEVORA (2017)
 • Hoofddocent in de opleiding facility coördinator voor werkzoekenden met het accent op organisatie-ontwikkeling voor CEVORA (vanaf 2015)
 • Faciliteren opbouw de facilityorganisatie bij Steinerschool Antwerpen Basisscholen (2016)
 • Faciliteren van de organisatieontwikkeling van een aankooporganisatie bij Levanto vzw (2014-2015)

De kernopdrachten uit mijn loopbaan:

Operationeel directeur bij Rotonde, ondernemend in zorg

 • Ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel en talentgericht werken
 • Concepten en projecten binnen het domein facility management in een wijzigend zorglandschap
 • Bijzondere aandacht voor de arbeidsorganisatie van laaggeschoolde medewerkers, instroom, personen met een beperking en doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt
 • Ontwikkeling van strategisch plan om krachten tussen organisaties te bundelen

Verantwoordelijke Aankoopdienst bij Karel de Grote Hogeschool

 • Ontwikkeling van een beleidsvisie inkoop binnen KDG
 • Uitbouw en organisatie van de aankoopdienst

Directeur bij SAGO 'Jongeren en Latijns-Amerika'

 • Crisismanagement en reorganisatie om cohesie in de organisatie tot stand te brengen
 • Ontwikkeling van een toekomstvisie (plaats binnen het NGO-landschap en jeugdwerk)
 • Veilig stellen van de subsidiestromen (Cultuur, Ontwikkelingssamenwerking en Europese fondsen)

0

Facility Manager bij OCMW Brasschaat

 • Ontwikkeling van een beleidsvisie en departement facility management
 • Uitbouw en organisatie van de facilitaire dienst

Teamverantwoordelijke Aankoop & Overheidsopdrachten bij DIGIPOLIS

 • Ontwikkelen van een beleidsvisie rond inkoop en contractbeheer
 • Uitbouw van de inkooporganisatie en implementatie van het concept in de breedte van de organisatie

Directeur bij Forum voor Vredesactie

 • Veiligstellen van de subsidiestromen in de nieuwe regelgeving
 • Verbreden van de inhoudelijke werking

Heeft uw organisatie of bedrijf ook nood aan verandering?

Ja, ik wil graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Of bel naar: +32 497 79 41 58