Wie is Gui Boven?

Visie en leiderschap is nodig voor organisatie-innovatie die tot productiviteitsverhoging leidt.
 • Senior Adviseur Innovatieve Arbeidsorganisatie – Antwerp Management School & Workitects
 • Certificaat Interventies naar gedeeld leiderschap – Workitects
 • Certificaat TeamWorks/TeamLeads – Workitects
 • Certificaat Werkmeter Workitects
 • Certificaat Werkblokken – Workitects
 • Certificaat Change- & Projectmanagement – Antwerp Management School
 • CTT (cultural transformation tools) – practitioner van het Barrett Values Centre

Dertig jaar heb ik als directeur of leidinggevende in diverse complexe, grote en kleine organisaties veranderingsprocessen geïnspireerd, begeleid en geïmplementeerd. In deze organisaties was er steeds een hoge nood om strategie, structuur, cultuur, leiderschap en eigenaarschap te laten aansluiten op elkaar. In mei 2014 zette ik de stap om zelf ondernemer te worden. Met “Gui Boven | organisatie-architect” begeleid ik beslissingnemers van organisaties en bedrijven om vanuit visie strategie te ontwikkelen om het juiste organisatiedesign te kiezen zodat uw productiviteit zal verhogen en u meerwaarde creëert voor uw klanten en uzelf. In mijn aanpak reiken we u de instrumenten en de metier aan om zelf leiding te nemen in de verandering.

veranderen, verbinden, vereenvoudigen en versterken

Gerealiseerde en lopende projecten:

 • Project “Faciliteren implementatie nieuwe arbeidsorganisatie en leiderschap” voor de directie recreatiedomeinen Provincie Oost-Vlaanderen (vanaf januari 2021)
 • Project “Faciliteren van het project Samen School Maken” voor het Stedelijk Onderwijs Gent (oktober 2020 – juni 2022)
 • Project “Omgevingsanalyse, Visie, Missie en waarde toevoegende proces” voor Vlotter CV (mei – juni 2020)
 • Project “Innovatieve Arbeidsorganisatie Zorgbedrijf Rivierenland samen met Passionate about People (vanaf november 2019)  
 • Project “Leiderschapstraject” voor Brandweerzone Kempen (vanaf november 2019)
 • Project “Innovatieve Arbeidsorganisatie in woon-zorgcentra” voor Workitects (vanaf 2019)
 • Programma “Leiderschapstraject” voor lokaal bestuur Machelen (2019 – 2020)
 • Facilitatietraject Continental “Project DOPAAL – duurzame inzet op alle niveaus” (voorjaar 2019)
 • “Begeleidingstraject directie recreatiedomeinen” Provincie Oost-Vlaanderen (oktober 2018 – december 2020) rond “visie en faciliteren van de gewenste arbeidsorganisatie en het leiderschap” 
 • Programma “Innovatieve Arbeidsorganisatie” voor lokaal bestuur Lubbeek (2018 – 2020)
 • Project “Welzijn” voor OCMW-Lubbeek (2017 – 2018)
 • Projectcoördinatie en change management voor het project “Hogevijf (ouderenzorg)”  van OCMW-Hasselt (2016 – 2017)
 • Hoofddocent in de opleiding facility coördinator voor werkzoekenden met het accent op het aanreiken van conceptuele modellen voor wendbare lerende facilitaire organisaties en het leiderschap van de toekomst voor CEVORA (2015-2019)
 • Faciliteren van de organisatieontwikkeling van de aankooporganisatie bij Levanto vzw (2014-2015)

De kernopdrachten uit mijn loopbaan:

Operationeel directeur bij Rotonde, ondernemend in zorg

 • Ontwikkeling nieuwe arbeidsorganisatie (2011 e.v.) die wendbaar is voor de toekomst en gericht op het aanboren van de talenten van medewerkers
 • Concepten en projecten binnen het wijzigend zorglandschap (van aanbodgerichte naar vraag gestuurde zorg) ontwikkelt om de basis te leggen voor de nieuwe arbeidsorganisatie. Daarbij was er een bijzondere aandacht m.b.t. de inzet van laaggeschoolde medewerkers, instroom van personen met een beperking en doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt

Verantwoordelijke Aankoopdienst bij Karel de Grote Hogeschool

 • Basis ontwikkelt voor een vernieuwende aankooporganisatie om de middelen van de organisatie transparanter, kostenefficiëntie en duurzamer te beheren

Directeur bij SAGO 'Jongeren en Latijns-Amerika'

 • Visieontwikkeling op de toekomst van de organisatie
 • Nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt gebaseerd op de ontwikkeling van een lerende netwerkorganisatie om binnen het NGO-landschap sterker te staan

0

Facility Manager bij OCMW Brasschaat

 • Basisorganisatiemodel ontwikkelt om de diverse facilitaire diensten te laten opereren vanuit één organisatiemodel en toegepast binnen het Woon en Zorgcentrum Vesalius
 • Basis ontwikkelt voor een vernieuwende aankooporganisatie om de middelen van de organisatie transparanter, kosten efficiënter en duurzamer te beheren

Teamverantwoordelijke Aankoop & Overheidsopdrachten bij DIGIPOLIS

 • Ontwikkelen van een beleidsvisie rond inkoop en contractbeheer
 • Uitbouw van de inkooporganisatie en implementatie van het concept in de breedte van de organisatie

Directeur bij Forum voor Vredesactie

 • Introduceren van projectmatig werken op basis van resultaatsindicatoren
 • Nieuwe diensten ontwikkelt om de organisatie voor te bereiden op de gewijzigde omgevingscontext

Heeft uw organisatie of bedrijf ook nood aan verandering?

Ja, ik wil graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Of bel naar: +32 497 79 41 58